Skip links

INFORMAZIO KORPORATIBOA

Nortasuna eta baloreak

Esan genezake kezka komunak dituzten pertsona-talde bat dela, kulturatik abiatuta jarduerak garatzea bilatzen duena, hirugarrenek edo guk geuk planteatutako egoerei erantzuna emanez.

Kulturan lan egiten dugu, borondatez aukeratu dugun zerbait, gustatzen zaigun zerbait (gutxi gorabehera) eta gizarte honek behar duen zerbait, oso modu eskasean baloratzen duen arren.

Aukera handiak ditugu, asko ikasteko eta lan asko egiteko. Lan-ildo asko esploratzeko, proiektu asko ustiatzeko, ezagutza asko partekatzeko eta esportatzeko.

Esan dezakegu, alde batetik
  • Langileak gara
  • Konprometituta gaude
  • Osagarriak eta solidarioak gara
  • Arduratsuak gara
Eta bestetik:
  • Teknikoki fidagarriak gara
  • Ondo kokatuta gaude
  • baina beti hobetu dezakegu
  • Kalitatea eta berotasuna eskaintzen ditugu
  • Egunero ikasten dugu

Pertsonengan zentratutako enpresa bat gara, enpresaren baliorik garrantzitsuena garelako. Beste pertsona batzuekin modu ordenatuan eta koherentean lan egiten duten pertsonak. Helburu komun bat lortzeko edozein pertsonak ekarpenak egiten dituen komunitate (enpresa) bat sortzen duten taldeak eta taldeak osatzen dituzten pertsonak.

Gure antolaketa-kulturaren funtsezko printzipioak norbanakotik kolektibotasunera doazen 6 dira:

KONPROMISOA

Edozein ekintzari aurre egiteko pertsona batek bere gain hartzen duen betebehar gisa ulertuta.

KONFIANTZA

Pertsonen arteko harremana eta ekintza errazten duen espazio gisa eskainia.

KONPLEMENTZIA

Gaitasun indibidualak taldearen zerbitzura jartzeko gaitasuna, batzeko helburuarekin.

ERANTZUNKIDETASUNA

Helburu komun bat garatzeko jarrera pertsonalaz eta kolektiboaz jabetzea.

ELKARRIZKETA

Erakundeko pertsonen arteko elkarrizketa etengabea, komunikazio eraginkorra eta gardena lortzeko.

AUTOKONTROLA

Emozioak eta portaerak menderatzeko trebetasuna. Pertsona bakoitzaren baitan dago, eta sistemak arautzen du.

Nola ulertzen dugu enpresa

Enpresa bat kirol talde bat bezalakoa da. Helburu komun bat dute, eta kide bakoitzak argi du zein eginkizun duen helburu hori lortzeko. Kide bakoitza bere lankideen, funtzioaren eta gaitasunen jakitun da. Pertsona bakoitzak badaki zein den helburu kolektiboa eta indibiduala. Badaki nor duen ondoan, zer gaitasun dituzten, zer aktibatu behar duten helburuak lortzeko.

Agian, enpresa kirol-mundutik bereizten duen ezaugarria lehiakortasuna da. Enpresa batean osasungarriagoa da eta ez da hain lehiakorra barruan. Alde horretatik, enpresa batek defentsa-girotik urrundu behar du, eta horrek eraso-jarrera hartzea eragiten dizu. Azken batean, espero dugun protagonismoa ez lortzeko beldurretik ihes egitea.

Ez dugu espero pertsonek kosta ahala kosta lortu nahi izatea taldeak beraiengandik espero duena, baizik eta pertsonak prest egotea taldeari zintzotasunez emateko zer diren eta zer egin dezaketen.

Esan genezake enpresa batek iraunkortasuna bilatzen duela, eta ez onenak. Lan egin eta ibili, eta ez irabazi eta irabazi. Enpresan gakoa lan egitea eta lan egitea da. Iraunkortasun iraunkorrera bideratutako iraunkortasuna eta zintzotasuna.

Giza kapitala. Garapen pertsonala eta profesionala

Esan bezala, pertsonak gara AISILAN XXI, S.L.ren aktibo nagusia. Guztion artean bat egiten dugu enpresa-proiektu hau osatzen duen proiektu komunarekin.

Pertsona guztiek dituzte enpresaren garapenerako eta aurrerabiderako garrantzitsuak izan daitezkeen gaitasunak eta gaitasunak, enpresaren garapen profesionalaren ondorioz.

Jakintza, esperientzia, ideia, ekimen eta/edo desio horiek kapitalizatzeko eta frogatzeko eta garatzeko espazio bat aurkitzeko aukera ematea da erronka.

Horretarako, enpresak ekimen horiek pertsonen esku jartzeko bideak ezartzen eta baliabideak jartzen ditu, testamentua egin eta, hala badagokio, modelizatu eta merkaturatu ahal izateko. Lantaldeek koordinazio-saioetan denbora izango dute gai horri heltzeko.

Segurtasuna eta lan-osasuna

Laneko segurtasuna eta osasuna funtsezkoak dira guretzat. AISILAN XXI, SL enpresan ez dugu laneko segurtasun eta osasunaren arloko arduradunik. Kanpoko Prebentzio Zerbitzu bat dugu kontratatuta. Zerbitzu horrekin batera, lanbide-kategoria bakoitzerako lan-arriskuen ebaluazioa, in situ segurtasunaren eta arriskuen prebentzioaren arloko prestakuntza eta enpresan lan egiten duten pertsona guztientzako mediku-azterketa egiten dugu urtero.

Lana eta familia bateragarri egitea

EQUAL EKIMEN KOMUNITARIOA. Bizkaiko aitzindarietako bat izan ginen 2007an programa honetan parte hartzen.
AURRERATU proiektuak, EQUAL ekimenaren barruan, 1. programan, Bizkaiko ETEetako langileen bizitza pertsonala eta profesionala bateratzeko aukera emango duten mekanismoak sartzea babesten du.

AISILAN XXI, SL enpresak, arlo honetako gizarte-eskaera berriez jabetuta, eta erakundearen lehiakortasunerako zein giza baliabideen beharrizanetarako onuragarriak diren estrategiak bilatzeko asmoz, AURRERATU proiektuan parte hartu du. Proiektu horren amaieran, erakundeak aplikatu beharreko hobekuntza-planean jasotako kontziliazio-neurri batzuk zehaztu ditu.

Horregatik, eta jarduera horren ondorioz, AISILAN XXI, SL enpresak eta langileek honako hau adostu dute:
Egun hori baino lehen enpresan modu informalean aplikatzen ziren uztartze-neurriak dokumentu honetan sartzea.

Aurrekoei AED erakundeak (Bizkaiko Emakumezko Enpresari eta Zuzendarien Elkartea) Aurreratu proiektuaren esparruan egindako bateratze-diagnostikoaren eta hobekuntza-planaren ondorioz adostu diren kontziliazio-neurri berriak gehitzea.

Neurri horiek enpresan ezartzea.

Berdintasun plana

Garrantzitsua da. Kezkatzen gaitu eta horretan ari gara.

view
drag